VFW.org
Short Marquee

Memorial


POW-MIA Streamer
$9.95
POW-MIA T-Shirt
Starting at $14.95
VFW/POW-MIA T-Shirts
Starting at $18.95
POW-MIA Cap
$21.95
POW-MIA Cap Patch 2 x 3.375"
$5.00
Certificate of Remembrance
$1.00
9" POW-MIA Patch
$20.95
POW-MIA Windsock
$18.00
POW MIA Operator Cap Clip
$8.50
Auxiliary Grave Marker Flag
$7.00
Veteran Flag Case, SPA # 10
$84.95
POW-MIA Desk Flag Set
$4.50